Licytacja 1

Licytacja   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Bartosz Zygmunt Kancelaria Komornicza numer XIII w Nowym Sączu zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. w  związku z art. art. 1013 6 §1 k.p.c, że w dniu 12.11.2021r. o...